Rechtsmateries

Contractenrecht

 • Koop
 • Huur
 • Contractuele fout

Handelsrecht

 • Incasso van openstaande facturen
 • Continuïteit ondernemingen
 • Handelshuur

Jeugdrecht

 • Problematische opvoedingssituatie
 • Misdrijven door minderjarige
 • GAS-boete

Personen- en familierecht

 • Feitelijke en wettelijke samenwoning
 • Dringende en voorlopige maatregelen bij huwelijksproblemen
 • Echtscheiding
 • Ouderlijk gezag en omgangsrecht
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling kinderen en grootouders
 • Afstamming
 • Erkenning
 • Betwisting vaderschap
 • Adoptie
 • Voogdij
 • Bewindvoering

Schuldbemiddeling

 • Minnelijke schuldherstructurering
 • Collectieve schuldenregeling

Strafrecht

 • Bijstand tijdens opsporings- en gerechtelijk onderzoek
 • Strafklachten
 • Burgerlijke partijstelling
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Economisch strafrecht
 • Verkeersinbreuken

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging voor politierechtbank
 • Lichamelijke en materiële schade

© Marie-Hélène Debaere. Alle rechten voorbehouden.